“B” kategóriás forgalmi vizsga feladatai és követelményei.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban kell vezetnie 50 percen keresztül. A forgalmi vizsgán a vizsgabiztos a hátsó ülésen foglal helyet, az útvonalra vonatkozó utasításokat pedig a szakoktató adja.

A vizsga kezdetén a vizsgázó átadja a vizsgabiztosnak a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, a korábban megszerzett vezetői engedélyét, az oktató pedig a vezetési kartont és az előírt igazolványait.

Elindulás előtti teendők
– A vizsgázó ellenőrzi a rendszámtáblákat, a gumiabroncsokat, a kormányberendezést, a világító- és fényjelző berendezéseket, valamint a fékberendezéseket.
– A vizsgázó “Minősítő lapot” húz, amelyen – előzetesen megjelölve – szerepel, hogy melyik vizsgaútvonalon kell haladni, és mely manőverezési feladatokat kell végrehajtani.
– A vizsgázó “Minősítő lapon” az aláírásával igazolja, hogy a gépkocsi műszaki állapota megfelelő, és az ő személye vezetésre alkalmas állapotban van.
– Beállítja az ülést és a visszapillantó tükröket, bekapcsolja a biztonsági övet.
– Ellenőrzi a fékhatást a jármű elindításával és megállításával is.

A vizsgaútvonalon
– A vizsgázó induljon körültekintően, egyenletesen, szükség esetén a világítást használva, győződjön meg a jármű mögötti és melletti forgalomról.
– A vizsgaútvonalon haladjon a szakoktató útirány meghatározása alapján. Iránymutatás hiányában kövesse az út vonalvezetését, illetve tegyen eleget a közúti jelzések kötelezéseinek. Vezessen önállóan, határozottan, és tartsa be a forgalmi szabályokat.
– A vizsgaidő alatt négy manőverezési feladatot kell végrehajtani:
– egyet előremenetben, a 90º-os parkolási feladatok közül (M1-M2),
– egyet hátramenetben, a 90º-os parkolási feladatok közül (M3-M4),
– egyet a párhuzamos parkolási feladatok közül (M5-M6),
– egyet a megfordulási feladatok közül (M7-M8-M9).
A manőverezési feladatokat lehetőleg az első alkalmas helyen kell végrehajtani, általában a vizsgaútvonal elején, kis forgalmú helyszíneken. Az egyes manőverezési feladatok helyét önállóan kell kiválasztani, pl. olyan utasításra: “Parkoljon le 90º-os szögben két gépkocsi közé, előremenetben jobbra, ahol lehetséges.” A manőverezési feladatokat újra kezdeni nem szabad, viszont lehet korrigálni, javító irányban, maximum kétszer.

Manőverezési feladatok

M1 – Beállás várakozóhelyre jobbra előre 90º-os szögben, majd visszatolatás a szemközti sávba

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a jármű kijelölt várakozó helyen, a vonalra nem ráállva helyezkedjen el. A vizsgázó a jobbra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintéssel, finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva álljon be a várakozó járművek közé. Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a gépkocsit, majd hátramenetben balra haladva álljon ki úgy – irányjelzést alkalmazva -, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezzen meg.

M2 – Beállás várakozóhelyre balra előre 90º-os szögben, majd visszatolatás a szemközti sávba

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a jármű kijelölt várakozó helyen a vonalra nem ráállva helyezkedjen el. A vizsgázó balra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintéssel előremenetben finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva álljon be a várakozó járművek közé.
Beálláskor, korrigáláskor a gépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a gépkocsit, majd hátramenetben jobbra haladva álljon ki úgy – irányjelzést alkalmazva -, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezzen.

M3 – Beállás várakozóhelyre jobbra hátra 90º-os szögben

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a jármű a vonalra nem ráállva helyezkedjen el. A vizsgázó jobbra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintés után induljon el hátramenetben finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva álljon be a várakozó járművek közé. Beálláskor, korrigáláskor a gépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a gépkocsit, majd előremenetben balra haladva álljon ki úgy – irányjelzést alkalmazva -, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezzen meg.

M4 – Beállás várakozóhelyre balra hátra 90º-os szögben

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a jármű kijelölt várakozó helyen a vonalra nem ráállva helyezkedjen el. A vizsgázó a balra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintés után induljon el hátramenetben finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva álljon be a várakozó járművek közé. Beálláskor, korrigáláskor a gépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a gépkocsit, majd előremenetben jobbra haladva álljon ki úgy – irányjelzést alkalmazva-, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezzen meg.

M5 – Parkolás úttal párhuzamosan előremenetben

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a jármű kijelölt várakozó helyen a vonalra nem ráállva helyezkedjen el. A várakozó járművek között a távolság kb. 12-15 méter legyen. Szükséges esetén tolatással korrigáljon. Beálláskor, korrigáláskor a gépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a gépkocsit, majd előremenetben kiállva – irányjelzés alkalmazásával – haladjon tovább.

M6 – Parkolás úttal párhuzamosan hátramenetben

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a jármű kijelölt várakozó helyen a vonalra nem ráállva helyezkedjen el. A várakozó járművek között a távolság ne legyen több 7 méternél. Beálláskor, korrigáláskor a gépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a gépkocsit, majd előremenetben kiállva – irányjelzés alkalmazásával – haladjon tovább.

M7 – Megfordulás hátramenet közbeiktatásával („Y” megfordulás)

A feladat végrehajtásának helyét úgy kell megválasztani, hogy mindkét oldalon járdaszegély legyen, és a vizsgázó egyszeri hátramenettel megfordulhasson. A vizsgázó a menetirány szerinti jobb oldalon, elindulási szándékának jelzése és körültekintés után induljon el, finom sebességtartással kormányozzon a bal oldali szegély felé, majd induljon el hátramenetben jobbra a másik járdaszegély felé addig, ahonnan a megállás után előremenettel balra a megfordulást be tudja fejezni. Megforduláskor a gépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint oldalra és előre pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét.

M8 – Megfordulás egy ívben („U” megfordulás)

A feladatot olyan helyen kell végrehajtani, ahol az úttest kellően széles az egy ívben történő megforduláshoz. A vizsgázó jelezze megfordulási szándékát, körültekintés után, finom sebességtartással egyenletes kormányzással forduljon meg egy ívben tolatás, illetve megállás nélkül. Megforduláskor a gépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint oldalra és előre pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét.

M9 – Megfordulás saroktolatással

A feladatot olyan helyen kell végrehajtani, ahol az úttest szélén járdaszegély van. A feladat végrehajtható útkereszteződésben, vagy kapubejáróba történő visszatolatással is. A vizsgázó a menetirány szerinti jobb oldalon, jobbra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintés után induljon el hátramenetben. A haladjon a járdaszegély vonalvezetését követve úgy, hogy a betorkolló út jobb oldalán maradjon. A betolatást követően előremenetben, balra kanyarodva haladjon tovább.

A vizsga értékelése
A vizsgabiztos a vizsgázó teljesítményét azon a szinten értékeli, ami a kezdő járművezetőtől elvárható. A vizsgabiztos a vizsga eredményeként „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” minősítést ad. Hibavonallal jelöli a hibásan végrehajtott, de sikertelenséget nem okozó manővereket. A megengedett hibavonalak száma tíz.
A forgalmi vizsga minősítő lapján szerepel, hogy milyen hiba jár hibavonallal, és milyen hiba okoz sikertelenséget.
A vizsga közben a hibavonalas hibákat nem közli a vizsgabiztos.
Ha a hiba sikertelenséggel jár, akkor helyet kell cserélni, és az oktatónak kell visszavezetnie az oktató-kocsit a vizsga kiindulási helyére.
Ha a vizsgaútvonal túl rövid, akkor a vizsgabiztos útmutatása szerint, tovább kell haladnia a vizsgaidő végéig. Ha a vizsgaútvonal túl hosszú és vizsgaidő alatt nem lehet rajta végighaladni, akkor is befejeződik a vizsga 50 perc elteltével.

Megjelenés a forgalmi vizsgára
A forgalmi vizsga időpontja előtt kb. 20 perccel korábban kell megjelenni a vizsga helyszínén.
Ügyelni kell arra, hogy a személyi igazolvány ÉRVÉNYES LEGYEN. Ha a személyi igazolvány éppen elveszett, akkor pótolni lehet diákigazolvánnyal, útlevéllel, vagy más kategóriára érvényes vezetői engedéllyel.
A vizsga előtt a mobiltelefont úgy kell beállítani, hogy az a vizsgát ne zavarja meg.
A vizsgán megkímélt hétköznapi ruhában célszerű megjelenni.
Fontos a kipihent állapot, könnyű étkezéssel. Nem szabad fáradtan, éhgyomorral, vagy megterhelt gyomorral vizsgázni.

Vizsga-érett szint
A forgalmi vizsgára vizsga-éretten kell jelentkezni! Erről próbavizsgával kell meggyőződni. A próbavizsga a tanterv utolsó feladata.
A tanuló vizsga-érett, ha ÖNÁLLÓAN (tartósan és szabályosan) tud vezetni súlyos hibák nélkül, és csak néhány elnézhető hibát vét.

Miért lehet szükség pótórákra?
A statisztikai adatok szerint, az elmúlt időszakban a fiatal tanulók, “B” kategóriában, átlagosan 10~20 pótórával tettek sikeres forgalmi vizsgát. Az idősebb tanulóknak a korral arányosan több képzési óraszámra volt szükségük.
A pótórák azok részére szükségesek, akik a kötelező óraszámban nem válnak önállóvá, vagy még nem eléggé figyelmesek. Az önállóság és a figyelmesség a feladatok ismétlésével alakul ki vizsgaszintre. A tanulók ebben különböznek egymástól, van aki kevesebb, van aki több ismétléssel éri el a megfelelő eredményt. A tanulók többségénél a pótórák célja a több ismétlés, a tapasztalatok gyűjtése, és a vizsgaútvonalak fontos helyeinek bejárása. A helyismeret elősegíti a forgalom ritmusának felvételét az olyan helyeken, ahol a jelzőtáblák, útburkolati jelek nem látszanak kellő távolságból.
A kötelező óraszám teljesítésével a tanulók bármikor kérhetik a forgalmi vizsga kitűzését, a pótórákra nem kötelezhetőek. Az oktatók a tanulók érdekeivel összhangban, a vizsga-érett szint eléréséig tesznek javaslatot pótórákra.

A költségek optimalizálása:
A tanulás költsége úgy a legkedvezőbb, ha a tanuló vállalja a szükséges pótórák költségeit, és így a forgalmi vizsga elsőre sikerül.
Ha a szükséges pótórákra a sikertelen vizsgaeredmények kényszerítik a tanulót, az olyan plusz költség, amit el lehet kerülni helyes önértékeléssel, önkritikával.
A forgalmi vizsgák sikeressége kb. 60%. Jellemző, hogy a szerencsében bízó, a vizsga-érett szintet el nem érő, de vizsgát igénylő tanulók szinte mindegyike sikertelen. A vizsga-érett tanulók – a kötelező óraszámmal, vagy ha szükséges, pótórákkal – szinte mindegyike sikeres.

A forgalmi vizsgára a tanulóknak hozni kell:
1. Érvényes személyi igazolványt.
2. Lakcímkártyát.
3. A korábban megszerzett vezetői engedélyt.